Gramatika

Saturday, October 28, 2006

Peremrat-gjuh angleze

Peremrat jane pjesa e ndryshueshme i ligjerates te cilet zene vendin e emrave
Ndarja e peremrave:
1:Peremrat vetor
2:Peremrat pronor:
3.Peremrat deftor:
4.Peremratpyetes:
5.Peremrat vtevetor: